Sektor poistenia alebo zaistenia - stredný stupeň odbornej spôsobilosti

Tento test slúži na overenie znalostí potrebných na získanie stredného stupňa odbornej spôsobilosti pre finančných agentov a finančných poradcov pre sektor poistenia alebo zaistenia. Každý test obsahuje náhodne vybraný súbor 30 otázok z oficiálnych testov používaných pri skúškach organizovaných Národnou bankou Slovenska (NBS).


Základná charakteristika testu:

  • počet otázok: 30
  • časový limit: 25 minút
  • maximálny počet bodov: 30
  • nutný počet bodov: 24

Štruktúra otázok:

Vyhodnotenie skúškových testov NBS pre finančných agentov (sprostredkovateľov) a finančných poradcov je ZADARMO.

Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME