Testy pre finančných agentov a finančných
poradcov podle sektoru

Viac o skúške odbornej spôsobilosti

Základné informácie o skúškach NBS pre finančných agentov a finančných poradcov.

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo upravuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorý reguluje vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v nasledujúcich sektoroch:

  • poistenie alebo zaistenie (PaZ)
  • kapitálový trh (KT)
  • prijímanie vkladov (Vkl)
  • poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov (Úv)
  • doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)
  • starobné dôchodkové sporenie (SDS)

Odborná skúška sa vykonáva pre stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Skúšku pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti zabezpečujú skúšobné organizácie poverené Národnou bankou Slovenska.

Skúšobný test obsahuje vždy celkom 30 otázok (5 zo všeobecného prehľadu + 25 z príslušného odboru). Ku každej otázke sú ponúkané 3 varianty odpovedí, z ktorých práve jedna je vždy správna (v sekcii Prezeranie otázok je ku každej otázke na výber z 5 možných variant odpovedí). Na vyplnenie testu je časový limit 25 minút. Pre úspešné absolvovanie je nutné zobpovedať aspoň 24 otázok správne.

Aplikácia iTesty Vám umožňuje prípravu na skúšky odbornej spôsobilosti NBS. Dostupné termíny skúšok sú uvedené na stránkach NBS a na stránkach jednotlivých skúšobných organizácií:

Viac informácii o odborných skúškach nájdete v opatrení NBS č. 5/2018, opatrení NBS č. 1/2020, skúšobnom poriadku a na stránkach NBS.

Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME